Ανορεξία Βουλιμία Υπερφαγία

Οι Διατροφικές διαταραχές σήμερα είναι τόσο κοινές, όπως μας διαβεβαιώνουν οι στατιστικές, ώστε 1 με 2 νέοι στους 100, μπορεί να αντιμετωπίσουν την μία ή την άλλη διαταραχή, τουλάχιστον μία φορά στην ζωή τους. Οι πιο κοινές μορφές μιας διατροφικής διαταραχής είναι νευρική ανορεξία (anorexia nervosa) και η νευρική βουλιμία (bulimia nervosa), που πιο απλά […]