Διαταραχές λόγου και ομιλίας σήμερα αντιμετωπίζονται

Οι διαταραχές του λόγου και της ομιλίας είναι πάρα πολλές. Ο ειδικός λογοθεραπευτής μετά από ειδικές εξετάσεις έχει …τον πρώτο λόγο!!!!!! Ο τραυλισμός είναι μία από τις πιο συνηθες διαταραχές λόγου. Ο τραυλισμός είναι μια δυσκολία στη ροή της ομιλίας. Αποτελεί μία σύνθετη διαταραχή που συνήθως χαρακτηρίζεται από διακοπτόμενη ροή ομιλίας λόγω επαναλαμβανόμενων κολλημάτων, επαναλήψεων […]