Διαταραχές λόγου και ομιλίας σήμερα αντιμετωπίζονται

Οι διαταραχές του λόγου και της ομιλίας είναι πάρα πολλές. Ο ειδικός λογοθεραπευτής μετά από ειδικές εξετάσεις έχει …τον πρώτο λόγο!!!!!!
Ο τραυλισμός είναι μία από τις πιο συνηθες διαταραχές λόγου.
Ο τραυλισμός είναι μια δυσκολία στη ροή της ομιλίας. Αποτελεί μία σύνθετη διαταραχή που συνήθως χαρακτηρίζεται από διακοπτόμενη ροή ομιλίας λόγω επαναλαμβανόμενων κολλημάτων, επαναλήψεων ή επιμηκύνσεων ήχων στην αρχή ή τη μέση της λέξης.
Παρεμβαίνοντας με στόχο τον έλεγχο των ανωτέρω παραγόντων –απαραιτήτως σε συνεργασία με τους γονείς- μπορούμε να βοηθήσουμε στην πρόληψη μιας αρνητικής εξέλιξης στην ομιλία του παιδιού.
Μιλούν στην Εύα Ντελιδάκη ο  Γεώργιος Φούρλας Λογοθεραπευτής Υπεύθυνος του Ινστιτούτου για τις διαταραχές επικοινωνίας «ΛΟΓΟΣ» και η Μιρέλα Χωριανοπούλου Πρόεδρος του Συλλόγου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ  ΤΡΑΥΛΙΖΟΥΝ»

(Visited 3 times, 1 visits today)